Lean & Green

Duurzaam

Een belangrijk thema voor onszelf en onze jeugd is het handhaven van een goed leefmilieu en het duurzaam maken van onze energie behoeften en grondstoffengebruik. Deze thema’s hebben wij in onze bedrijfsvoering vervat onder te term efficiëntie. Ons productie proces willen we graag zo efficiënt inrichten dat verbruik en afval tot 0 gereduceerd worden.  We ontvingen voor bereikte stappen al 2 sterren: 
1e Lean & Green Ster: > 20% besparing op de relatieve CO2-uitstoot binnen 5 jaar.
2e Lean & Green Ster: > 10% additionele besparing op de relatieve CO2-uitstoot binnen 3 jaar.  

Samenwerkingsverbanden:
Naast het reduceren van de eigen Co2 uitstoot en verbruiken zien we ook mogelijkheden om samen met andere organisaties te werken aan een duurzame toekomst en efficiëntere transport en productie ketens.

We maken het voor grote verladers zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijke om hun goederenvervoer via water en of spoor milieuvriendelijker, tot zelfs energie neutraal, in te richten.

We werken doorlopend aan het verbeteren van beladingsgraden van treinen schepen en auto’s door transporten van en naar de terminals samen met ketenpartners zoveel mogelijk in 2 richtingen te benutten, of onbenutte afstanden zo gering mogelijk te maken. Zo knopen we vaak ook spoor en binnenvaart trajecten aan elkaar omdat het goedkoper en duurzamer is.

We proberen een Coöperatie van veeboeren ruimte te bieden om op onze locatie drijfmest te verzamelen en te verwerken tot nuttig toepasbare, veilige en organische meststoffen. Een eind product dat duurzamer is dan kunstmest en waarmee we goederenstromen tussen de graangebieden van Oost Europa en de intensieve veehouderij in West Europa kunnen balanceren. Een proces waarbij warmte vrij komt die wij weer kunnen toepassen in de verwarming van opgeslagen vloeistoffen t.b.v. overslag en verder transport. 

We werken aan vergassing van reststromen zodat de benodigde energie voor de mestverwerker duurzaam kan worden geproduceerd en er nog veel gas kan worden ingevoerd in het gasnet voor regionale distributie en afzet.