DUURZAAM

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Lean & Green 2de ster

 

Een belangrijk thema voor onszelf én toekomstige generaties:

het handhaven van een goed leefmilieu en het duurzaam

maken van onze energiebehoeften en grondstoffengebruik.  Deze thema’s vertalen wij in onze bedrijfsvoering in efficiëntie. Ons productieproces willen we graag zo efficiënt mogelijk inrichten. Ons doel: verbruik en afval tot 0 reduceren.

 

We ontvingen voor de bereikte stappen al 2 sterren:

Eerste Lean & Green-ster: deze kregen we voor meer dan 20% besparing op de relatieve CO2-uitstoot binnen 5 jaar.

Tweede Lean & Green-ster: de tweede ster verdienden we omdat we ruim 10% extra besparen op de relatieve CO2-uitstoot binnen 3 jaar.

Naast het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot en verbruiken zien we ook mogelijkheden om samen met andere organisaties te werken aan een duurzame toekomst en efficiëntere transport- en productieketens:

  • We maken het voor grote verladers zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk om hun goederenvervoer via water en/of spoor milieuvriendelijker tot zelfs energieneutraal, in te richten.
  • De beladingsgraden van treinen, schepen en auto’s verbeteren. Daar werken we continu aan door transporten van en naar de terminals samen met ketenpartners zoveel mogelijk in twee richtingen te benutten. Of door onbenutte afstanden zo gering mogelijk te maken. Zo knopen we vaak ook spoor en binnenvaarttrajecten aan elkaar, omdat het goedkoper en duurzamer is.