Van Berkel Logistics zet OOC Containerterminal voort

Samen kom je verder. Zeker in de intermodale logistiek. Daarom zal OOC beheer haar container activiteiten in Oss per 8 september overdragen aan Van Berkel Logistics. De Osse terminal wordt vanaf dan opgenomen in het netwerk van Van Berkel Logistics als Inland Terminal Oss, samen met Inland Terminal Veghel en Inland Terminal Cuijk. 

Waarom deze samenwerking? Voor een optimale ontwikkeling van de intermodale activiteiten in de regio Oost Brabant is het wenselijk om tot meer samenwerking te komen tussen de terminals. Bundeling van de containerscheepvaart, ontwikkeling van continentaal spoorgoederenvervoer, efficiënter regionaal transport tussen terminals en klanten, en ook snelle IT ontwikkelingen vragen om meer focus en schaalgrootte. Vanuit de toekomstvisie van beide bedrijven wordt met deze stap een sterke basis gevormd om de ladingbelanghebbenden beter van dienst te zijn.   Sterke basis OOC Terminals concentreert zich vanaf september op de logistiek en op- en overslag van bulk- en breakbulk en de ontwikkeling van continentale spoorverbindingen over haar beide terminals in de haven van Oss.  Van Berkel Logistics en OOC Terminals gaan ieder vanuit de eigen discipline samenwerken aan de ontwikkeling van het multimodale goederenvervoer voor de regio.  Wij verwachten met deze verandering dan ook een grote stap te kunnen maken in de ontwikkeling van onze terminals en de multimodale verbindingen vanuit de regio met belangrijke havens en economische centra in Europa.

Artikel/interview in havenlocaties 2019

Terminal Oss ontwikkelt zich als trimodale draaischijf Trimodale hub 

OOC Terminals in Oss verbindt vaarklasse Vb (CEMT) met het spoor en dat is voor deze regio een unieke combinatie, zegt directeur Eric Nooijen. “De belangstelling voor het spoor als modaliteit voor continen- taal transport van en naar deze regio groeit sterk. Bovendien is de regio in ontwikkeling als logistieke hotspot voor vestiging van warehousing en distributie. Daarnaast behandelen we ook steeds meer lading uit Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam via Oss , voor doortransport naar het Europese achterland en omgekeerd.”

Meststoffen recycling Elzenburg

De best passende oplossing voor het Brabantse mestoverschot Mest. 

Voor veehouders, overheden en veel burgers in Noord-Brabant is het een hot item. Voor onze voedselproductie kunnen we niet zonder goede meststoffen. Maar we hebben in onze regio te maken met een overschot: er wordt meer mest geproduceerd dan de Brabantse grond kan opnemen. En dat terwijl er wereldwijd een sterk toenemende vraag is naar organische meststoffen als alternatief voor kunstmest. Dit biedt kansen! OOC Terminals en de Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) willen met hun plannen voor een meststoffenfabriek een belangrijke impuls geven aan een duurzame circulaire landbouw en samenleving.  Het regionale overschot aan mest heeft negatieve gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit in onze omgeving. Burgers maken zich zorgen over het leefklimaat en de geuroverlast en veehouders vragen zich af waar ze met hun overschot heen moeten. Dit moet en kán anders. Mest moet geen probleem meer zijn, maar opnieuw een waardevolle grondstof worden. Wereldwijd kunnen we er de door kunstmest verschraalde bodem mee verbeteren en zo in de toenemende vraag naar voedsel voorzien. Samen met MACE staan we op het punt hier concrete stappen in te zetten. 500.000 ton mest verwerken Wij maken ons sterk voor de oprichting van een fabriek voor de productie van organische meststoffen. Ruim 500.000 ton drijfmest per jaar kan hier worden verwerkt tot hoogwaardige meststoffen voor de land- en tuinbouw in binnen- en buitenland. Om deze stoffen over grotere afstanden te kunnen transporteren, wordt de mest geconcentreerd door er overtallig water uit te halen. Ook wordt het product hygiënisch gemaakt, worden de waardevolle stoffen geschikt gemaakt voor een veilige en duurzame gewassenteelt én we kunnen ruim 4 miljoen liter schoon water via het kanaal teruggeven aan de natuur. Met de omvang van de installatie kunnen we in één bewerking van ruw naar eindproduct zonder reststromen. Bovendien kunnen we alle maatregelen treffen en in stand houden om de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving te waarborgen.  Goede ligging Ook de geplande ligging van de fabriek – op het terrein van OOC Terminals – biedt voordelen voor het milieu. Door de directe aansluiting op het spoor, de binnenvaart en een containerterminal verloopt de logistiek efficiënt en duurzaam. Plus: met onze transportmogelijkheden kunnen we niet alleen organische meststoffen in het buitenland afzetten, maar ook meteen andere goederen mee terug nemen. Zoals grondstoffen voor voedsel van mens en dier, waar in Brabant juist behoefte aan is. Zo werken we effectief mee aan een circulaire markt en duurzame kringlooplandbouw. En daarmee aan de gestelde klimaatdoelstellingen. Onafhankelijke milieubeoordeling Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de fabriek geen verhoogd risico voor de gezondheid van omwonenden met zich meebrengt. En ook dat er, binnen de al bestaande industrie in de omgeving, geen extra geurhinder zal ontstaan. Daarmee lijkt de installatie nu inpasbaar binnen de geldende wet- en regelgeving. De landelijke onafhankelijke adviescommissie MER – MER staat voor milieueffectrapportage – buigt zich momenteel over de zeer uitvoerige MER-aanmeldnotitie. OOC Terminals en MACE kijken uit naar de milieubeoordeling door deze commissie. 

Verscheping Flying Dutchmans voor WK in Nieuw Zeeland

Afgelopen zaterdag, 24 november 2018, kwamen 18 teams uit Europa samen bij OOC Terminals in Oss om hun Flying Dutchmans te verschepen. Deze teams nemen deel aan het WK Flying Dutchman wedstrijdzeilen.  Dit WK wordt gezeild van 13 tot 21 februari bij Nelson, Nieuw Zeeland. Na het kampioenschap worden de boten weer verscheept naar OOC in Oss alwaar de zeilers hun boten weer op kunnen halen!  De boten worden slim ingepakt, op deze manier passen er maar liefst 6 boten in een 40 ft container.